Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước ban hành 10 luật

19:55 | 11/12/2020

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10

Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các Lệnh của Chủ tịch nước ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật cư trú và Luật Biên phòng Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Theo thông tin tại họp báo, Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương, 171 điều, có nhiều quy định nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-85 ngày, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Luật Bảo vệ môi trường 2020, lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Luật quy định nguyên tắc hoạt động bảo vệ môi trường phải công khai, minh bạch; quy định rõ trách nhiệm công khai thông tin liên quan đến chất lượng môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường.

Luật mới thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Lần đầu tiên luật đã quy định việc thực hiện thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay.

Toàn cảnh họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước ban hành 10 luật.
Toàn cảnh họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước ban hành 10 luật.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021, gồm 7 chương, 38 điều và có một số nội dung mới; sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006. Việc sửa đổi Luật Cư trú năm 2006 nhằm cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về đảm bảo quyền con người, quyền công dân liên quan đến quản lý cư trú theo hướng quy định công khai, minh bạch, đơn giản hoá giấy tờ, giảm thời gian, chi phí; xoá bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân; qua đó, bảo đảm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền cư trú của công dân.

Một trong những điểm mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đó là bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài bao gồm việc lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo cung cấp thông tin gian dối để lừa đảo người lao động, phân biệt đối xử, lợi dụng để thu tiền của người lao động trái pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 đã bổ sung các đối tượng được thông báo kết quả HIV dương tính và tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV; bổ sung nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 4 điều, bãi bỏ 3 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Luật thỏa thuận quốc tế gồm 7 chương, 52 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 và thay thế Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

Việc ban hành Luật Biên phòng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước.

Trả lời phóng viên tại họp báo về tiến độ hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân mới, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đưa vào vận hành trước thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực (1/7/2021). Cơ sở dữ liệu sẽ được kết nối, chia sẻ với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thành, thì thông tin đó có thể thay thế tất cả các giấy tờ có liên quan, các cơ quan có trách nhiệm sẽ được cung cấp các thiết bị đầu – cuối để truy cập vào cơ sở dữ liệu này./.

Theo VOV