HNX sẽ tiếp nhận thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp

14:35 | 07/05/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu, thực hiện Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ phải công bố thông tin về đợt phát hành.

hnx se tiep nhan thong tin phat hanh trai phieu doanh nghiep 30 doanh nghiệp lớn huy động hơn 4 tỷ USD qua kênh trái phiếu doanh nghiệp
hnx se tiep nhan thong tin phat hanh trai phieu doanh nghiep Trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu sôi động
hnx se tiep nhan thong tin phat hanh trai phieu doanh nghiep HNX bổ sung quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
hnx se tiep nhan thong tin phat hanh trai phieu doanh nghiep
Đối tượng phải công bố thông tin là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ ở trong nước và nước ngoài.

Theo Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/3/2019 của Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là đơn vị tiếp nhận thông tin công bố về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định này, đối tượng phải công bố thông tin là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ ở trong nước và nước ngoài. Thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại HNX.

Theo quy định, doanh nghiệp phải công bố thông tin trước đợt phát hành cũng như kết quả đợt phát hành đó. Cụ thể: tối thiếu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và công bố thông tin trên website HNX. Chậm nhất 5 ngày làm việc (đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là 10 ngày) kể từ ngày phát hành trái phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp phải công bố thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và công bố thông tin trên website HNX.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo các quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

Thùy Linh