HNX duy trì hạn chế giao dịch 60 cổ phiếu trên sàn UPCoM

13:53 | 24/05/2022

(HQ Online) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 60 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM.

Hơn 5,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn UpCOM trong quý 1
Cổ phiếu GEE của CTCP Thiết bị Điện Gelex chính thức giao dịch trên UPCoM
UPCoM: Giá trị giao dịch phiên kỷ lục đạt 5.065 tỷ đồng
HNX duy trì hạn chế giao dịch 60 cổ phiếu trên sàn UPCoM

Căn cứ Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại HNX ban hành kèm theo quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc HNX, HNX thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch của các tổ chức đăng ký giao dịch.

Theo đó, lý do duy trì hạn chế giao dịch là các đơn vị này chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và không có biện pháp khắc phục.

HNX sẽ thông báo về việc cho phép cổ phiếu 60 cổ phiếu này được giao dịch bình thường trở lại sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

HNX duy trì hạn chế giao dịch hàng 60 cổ phiếu trên sàn UPCoM
HNX duy trì hạn chế giao dịch hàng 60 cổ phiếu trên sàn UPCoM
Danh sách 60 cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM.

Hoài Anh