HNX: 23 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

09:40 | 24/12/2021

(HQ Online) - Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong năm 2021, có 23 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo (giảm 34,3%), 12 mã bị đưa vào diện bị kiểm soát (giảm 25%) và 1 mã bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch (giảm 66,7%) so với cùng kỳ 2020.

Vì sao chưa có nhiều doanh nghiệp FDI niêm yết trên sàn chứng khoán
Tổ chức thành công phiên mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đầu tiên tại HNX
Một loạt cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn HNX từ ngày 24/6
HNX: 23 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
Trong năm 2021 có 23 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên HNX, trong năm 2021, hoạt động này được thực hiện đúng quy định, đầy đủ và kịp thời. Trong 11 tháng đầu năm, số lượng thông tin công bố trên website là hơn 33.000 tin, trong đó thông tin từ HNX là hơn 2.300 tin, thông tin liên quan tới doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán thành viên, tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ... tiếp nhận qua hệ thống CIMS và Infobond là hơn 30.000 tin.

Hoạt động hậu kiểm thông tin được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tuân thủ đúng quy trình, do đó chất lượng thông tin công bố được kiểm soát, số tin sai sót về nội dung không đáng kể.

Theo HNX, chất lượng tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp được cải thiện đáng kể so với năm 2020. Số doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin qua CIMS tăng thêm 95 doanh nghiệp và thêm 91 doanh nghiệp được chấp thuận miễn công bố thông tin bằng bản cứng.

Hiện có 341/365 doanh nghiệp niêm yết (chiếm 93,42%) và 722/901 tổ chức đăng ký giao dịch (chiếm 80,13%) thực hiện công bố thông tin qua CIMS, giúp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên CIMS từng bước được chuẩn hóa.

Cùng với đó, HNX tiếp tục tăng cường giám sát tuân thủ nghĩa vụ và duy trì điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp. Kết quả giám sát cho thấy, số lượt vi phạm của tổ chức niêm yết có xu hướng giảm.

Trên thị trường cổ phiếu, trong năm 2021, có 23 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo (giảm 34,3%), 12 mã bị đưa vào diện bị kiểm soát (giảm 25%) và 1 mã bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch (giảm 66,7%) so với cùng kỳ 2020.

Số doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin phải báo cáo UBCKNN xem xét xử lý hành chính là 77 doanh nghiệp với 124 lượt vi phạm, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, trên UPCoM, có tới 204 tổ chức đăng ký kinh doanh bị đưa vào danh sách cảnh báo, tăng 52 doanh nghiệp (tương ứng với 34,2%) so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và phải báo cáo UBCKNN xem xét xử lý hành chính lên tới 455 tổ chức, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sở đã phát hiện và báo cáo UBCKNN xử lý hành chính đối với 179 trường hợp có dấu hiệu vi phạm giao dịch của người nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu quỹ và 6 trường hợp về chào mua công khai.

Hoài Anh