Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

19:44 | 25/01/2021

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng nay (25/1) để hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai 26/1.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng 25/1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp trù bị.
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII tại phiên trù bị.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII tại phiên trù bị.
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo chương trình làm việc để Đại hội xem xét, thông qua.
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các nội dung được trình tại phiên trù bị đều nhận được sự thống nhất cao của Đại hội.
Các nội dung được trình tại phiên trù bị đều nhận được sự thống nhất cao của Đại hội.

​​​​​
​​​​​
Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Theo chương trình, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.
Theo chương trình, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.

Theo VOV