Hết tháng 8, hàng loạt bộ và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2021

09:53 | 01/09/2021

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 8, vẫn còn 34 bộ và 39 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao do nhiều nguyên nhân khác nhau.

8 tháng đầu năm, quốc gia nào rót vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam?
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2021 đạt trên 95% kế hoạch
Chỉ còn số ít vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chưa được phân bổ
Hết tháng 8, hàng loạt bộ và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2021
Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 50.904 tỷ đồng, chiếm 11,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đã phân bổ là 473.046,5 tỷ đồng, đạt 102,55% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 62.650 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được giao tăng thì tổng số vốn đã phân bổ đạt 88,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương là 172.400 tỷ đồng (đạt 83,69% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ); vốn cân đối ngân sách địa phương là 300.645 tỷ đồng (đạt 117,76% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 8, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có đến 34 bộ và 39 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 50.904 tỷ đồng, chiếm 11,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, bộ, cơ quan trung ương có số vốn chưa phân bổ là 20.125 tỷ đồng; các địa phương có số vốn chưa phân bổ là 30.779 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (do chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định.

Thùy Linh