Hết quý 3, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm gần 34 nghìn tỷ đồng

10:28 | 16/10/2020

(HQ Online) - Thống kê cho thấy, đến thời điểm hết tháng 9, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đã tăng mạnh tới 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Bảo hiểm Xã hội kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn còn cơ hội tăng trưởng
Bảo hiểm xã hội hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt khó khăn
1126-unnamed
Hiện nay quy mô của thị trường bảo hiểm cũng đang không ngừng tăng lên.

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng khá với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 131,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2019.

Hiện nay, quy mô của thị trường bảo hiểm đang không ngừng tăng lên. Năm 2016, thị trường bảo hiểm có 62 doanh nghiệp (trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Đến tháng 9/2020, thị trường bảo hiểm có 69 doanh nghiệp và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Trong đó, tăng 7 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ so với năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định cả về quy mô thị trường và khối lượng đầu tư trở lại nền kinh tế. Cụ thể, tổng tài sản ước đạt 531.524 tỷ đồng (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019). Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng (tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019).

Thống kê cho thấy, hết tháng 9/2020, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 344.582 tỷ đồng (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 110.742 tỷ đồng (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 131.570 tỷ đồng (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2019).

Đáng chú ý, cũng đến thời điểm hết tháng 9, chi trả quyền lợi bảo hiểm đã ước đạt 33.917 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019).

Thùy Linh