Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc hợp nhất chi cục thuế khu vực

12:46 | 03/09/2020

(HQ Online) - Việc tổ chức triển khai hệ thống công nghệ thông tin đã đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế của các chi cục thuế khu vực sau sáp nhập.

Triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn, giảm, hoàn thuế
Cục Thuế Hà Nội gắn biển tên hai chi cục thuế khu vực mới
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế nhưng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ
Duy trì bộ phận “một cửa” trên địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực
2923 dsc 8501
Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội gắn biến Chi cục Thuế khu vực mới thành lập. Ảnh TL.

Theo Tổng cục Thuế, triển khai Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực, ngành Thuế đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải triển khai ngay hệ thống công nghệ thông tin giúp công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và các dịch vụ khác thông suốt, không bị gián đoạn và không ảnh hưởng đến người nộp thuế và điều tiết ngân sách.

Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, đến nay đã thực hiện nâng cấp 200 lượt của 20 ứng dụng gồm: Xây dựng các mẫu báo cáo hỗ trợ cơ quan Thuế bàn giao dữ liệu trước khi hợp nhất; Xây dựng giải pháp ‘đóng băng’ ứng dụng trong quá trình thực hiện bàn giao dữ liệu, chuyển giao giữa chi cục thuế được hợp nhất bàn giao cho chi cục thuế hợp nhất.

Ngành Thuế cũng đã xây dựng phương án kết xuất, ký số và bàn giao dữ liệu quản lý thuế điện tử; xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin sau hợp nhất: thiết lập hệ thống danh mục, phân quyền người sử dụng, nâng cấp các chức năng ứng dụng đáp ứng cho chi cục thuế khu vực.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 2/2020, toàn Ngành đã hoàn thành thiết lập hệ thống công nghệ thông tin cho các chi cục khu vực vượt thời gian trước 10 tháng theo quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực tế cho thấy, đến nay, các dịch vụ thuế điện tử hoạt động liên tục không làm ảnh hưởng đến người nộp thuế. Cùng với đó, dữ liệu quản lý thuế điện tử trên hệ thống được ghi nhận và bàn giao đầy đủ giữa cơ quan Thuế cũ và cơ quan Thuế khu vục, từ đó đã đảm bảo cho công tác kiểm tra, đối soát sau này. Việc trao đổi dữ liệu điện tử với các bộ, ngành, đơn vị liên quan không bị gián đoạn và không xảy ra mất mát, thay đổi dữ liệu trên hệ thống.

Thùy Linh