Hậu Giang cần rà soát danh mục công trình được đầu tư cho Chương trình giáo dục phổ thông

19:50 | 21/12/2020

(HQ Online) - Tại kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 8/10/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021 đến giai đoạn 2024 - 2025 khoảng 1.923.843 triệu đồng. Cử tri tỉnh này đã gửi kiến nghị về Văn phòng Quốc hội, đề nghị Bộ Tài chính kịp thời phân bổ nguồn kinh phí trên cho địa phương triển khai thực hiện.

Hải Phòng thu ngân sách gần 84.200 tỷ đồng
Không sử dụng ngân sách nhà nước để bắn pháo hoa dịp tết
Giải ngân được gần 80% kế hoạch năm vốn đầu tư công
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết, ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, quyết định này đã quy định về nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ quy mô cần đầu tư xây dựng theo mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, cân đối, lựa chọn các mục tiêu ưu tiên đầu tư theo lộ trình đổi mới giáo dục mầm non và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn chi tiết cơ cấu các nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án đến từng cấp học.

Đồng thời, chủ trì rà soát, thống kê, xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị của từng địa phương; tổng hợp và xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị theo từng giai đoạn.

Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã quy định: “Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ưu tiên cho các mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, xác định danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, nhu cầu mua sắm thiết bị của Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

H.Vân