Hàng tỷ USD “đổ” vào hạ tầng khu công nghiệp từ đầu năm

20:38 | 26/02/2021

(HQ Online) - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 2/2021, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 5,30 tỷ USD và 324,9 nghìn tỷ đồng.

Hơn 128 tỷ USD đầu tư điện lực quốc gia 10 năm tới
Tháng đầu năm 2021 chi hơn 9 tỷ USD nhập khẩu hàng từ Trung Quốc
TPHCM hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp
Xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến mang về trên 200 tỷ USD
Hàng tỷ USD “đổ” vào hạ tầng khu công nghiệp từ đầu năm

Vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng đạt khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký. Ảnh: Internet.

Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2,34 tỷ USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Cụ thể, cả nước có 370 KCN được thành lập (bao gồm 328 KCN nằm ngoài các KKT, 34 KCN nằm trong các KKT ven biển, 8 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 115,2 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 73,3 nghìn ha, chiếm khoảng 64% diện tích đất tự nhiên.

Trong số 370 KCN đã được thành lập, có 284 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 84,2 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 55,9 nghìn ha và 86 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 17,5 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt khoảng 43,4 nghìn ha, đạt tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 57,8%, riêng các KCN đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy khoảng 71,7%. Các KCN, khu kinh tế (KKT) đã tạo việc làm cho khoảng 3,65 triệu lao động trực tiếp.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 30.000 ha, chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

Xuân Thảo