• MEGASTORY: Đường tới Hải quan số của Cục Hải quan TPHCM 12:22 | Thứ hai, 31/10/2022
  (HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM đang quản lý hoạt động về hải quan trên địa bàn với 16 cảng biển, hàng không lớn, nhỏ, với khoảng 180 hãng tàu biển đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển; hơn 55 hãng hàng không đang khai thác; trên 50.000 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động XNK tại địa bàn TPHCM. Hàng năm, Cục Hải quan TPHCM thu nộp ngân sách chiếm tỉ lệ gần 40% số thu của toàn ngành...
 • Hải quan Lạng Sơn phấn đấu đảm bảo hiệu quả quản lý hải quan trên môi trường số 10:52 | Thứ năm, 20/10/2022
  (HQ Online) - Để đảm bảo triển khai đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025, Cục Hải quan Lạng Sơn xác định rõ giải pháp ưu tiên, đột phá nhằm tập trung nguồn lực thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Trong đó, tích cực chủ động, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả quản lý hải quan trên môi trường số.
 • Xử lý gần 11 triệu hồ sơ qua phương thức trực tuyến 08:49 | Thứ ba, 18/10/2022
  (HQ Online) - Số hồ sơ trực tuyến được ngành Hải quan xử lý nhiều nhất liên quan đến tờ khai hải quan điện tử.
 • Khẩn trương ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của các cục hải quan địa phương 07:59 | Thứ sáu, 14/10/2022
  (HQ Online) - Trong 2 ngày 12 và 13/10, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã có các buổi làm việc với Cục Hải quan Hà Nội (ngày 12/10) và Cục Hải quan Bắc Ninh (ngày 13/10) về xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 của các đơn vị.
 • Thủ tục thông quan hàng nông sản được thực hiện bằng phương thức điện tử và tính bằng giây 09:27 | Thứ ba, 20/09/2022
  (HQ Online) - Liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt tại cửa khẩu Tân Thanh đối với hàng nông sản XK, ông Nguyễn Anh Tài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn đã chia sẻ với Tạp chí Hải quan về vấn đề này.
 • Ngành Hải quan chuyển đổi số toàn diện 07:55 | Thứ sáu, 16/09/2022
  (HQ Online) - Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1855/QĐ-BTC về việc ban hành “Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025”.
 • 6 phương châm hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan 10:16 | Thứ năm, 15/09/2022
  (HQ Online) - Cụ thể hóa các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đồng thời xác định và lựa chọn những ưu tiên thực hiện để tiếp tục tạo tiền đề, động lực, nền tảng cho quá trình xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới.
 • MEGASTORY: Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới 08:51 | Thứ sáu, 09/09/2022
  (HQ Online) - Phát huy bề dày truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành, trước yêu cầu hội nhập và những mục tiêu, khát vọng phát triển của đất nước trong tình hình mới, Hải quan Việt Nam nỗ lực, quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chia sẻ thông điệp quan trọng này khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan nhân dịp 77 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 -10/9/2022).
 • Hải quan TPHCM xây dựng lực lượng chuyên nghiệp phát triển Hải quan số 15:10 | Thứ năm, 08/09/2022
  (HQ Online) - Luôn tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý hải quan và quản trị nội bộ, cùng với việc bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) chuyên nghiệp, Cục Hải quan TPHCM chuẩn bị nền tảng vững chắc, từng bước thực hiện chuyển đổi số.
 • Hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ về quản lý hàng gia công, SXXK và chế xuất cho mô hình Hải quan số 14:56 | Thứ năm, 25/08/2022
  (HQ Online) - Để đảm bảo hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất tại mô hình Hải quan số, ngày 25/8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo bàn về các vấn đề này với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các cục, vụ nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương có loại hình này.
 • Hải quan Quảng Ninh: Chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý 07:36 | Thứ sáu, 19/08/2022
  (HQ Online) - Chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp hải quan… là những mục tiêu mà Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra trong Chương trình hành động về Chuyển đổi số.
 • Hải quan Hà Tĩnh đẩy nhanh thực hiện kế hoạch Hải quan số, Hải quan thông minh 08:14 | Thứ ba, 09/08/2022
  (HQ Online) - Xác định mục tiêu chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách, lâu dài và sẽ tác động mạnh mẽ đến xúc tiến thương mại, hoạt động XNK, là tiền đề quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Hải quan Hà Tĩnh xác định mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc, xây dựng cơ quan số, chính quyền số, xây dựng thành công môi trường làm việc điện tử, hướng tới môi trường “phi giấy tờ” và tận dụng tối đa những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.
 • Hải quan Hà Nội: Xây dựng môi trường tác nghiệp điện tử 13:31 | Thứ tư, 27/07/2022
  (HQ Online) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên nhiều lĩnh vực đã giúp công tác quản lý nhà nước về hải quan tại Hải quan Hà Nội ngày càng hiệu quả. Đây là nền tảng để đơn vị tham gia, triển khai kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan.
 • Hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý theo Cơ chế một cửa quốc gia 07:14 | Thứ sáu, 22/07/2022
  (HQ Online) - Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Đây được xem là khung khổ pháp lý quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ 14:06 | Thứ sáu, 15/07/2022
  (HQ Online) - Trong Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hải quan Lạng Sơn đặt mục tiêu thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) có mức độ thích hợp cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi số để đáp ứng công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng 08:12 | Thứ ba, 12/07/2022
  (HQ Online) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc triển khai “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định việc chuyển đổi số sẽ tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới.
 • Hoàn thiện chính sách xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số 17:33 | Thứ tư, 06/07/2022
  (HQ Online) - Mô hình quản lý hải quan thông minh, hải quan số gắn với triển khai Đề án tái thiết kế hệ thống CNTT tổng thể ngành Hải quan và khung Chiến lược phát triển hải quan đang được Tổng cục Hải quan triển khai, xây dựng. Quá trình này cũng gắn liền với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý.
 • 100% thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa 09:05 | Thứ hai, 04/07/2022
  (HQ Online) - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình làm thủ tục hải quan nói riêng và hoạt động xuất nhập khẩu nói chung.
 • Hải quan Quảng Ninh: Chuyển đổi số toàn diện hoạt động nghiệp vụ 08:24 | Thứ ba, 28/06/2022
  (HQ Online) - Trong Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số của DN theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành nghiệp vụ hải quan.
 • Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành: Chuyển đổi số - thời kỳ phát triển mới trong tiến trình hiện đại hóa hải quan 08:00 | Thứ bảy, 18/06/2022
  (HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 707/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tạp chí Hải quan đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Thành (ảnh), Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) xoay quanh Kế hoạch quan trọng này.
|< < 1 2 3 4 5 > >|