Hải quan TPHCM thực hiện soi chiếu trước gần 4.000 container

10:50 | 30/03/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện soi chiếu trước gần 4.000 container hàng hóa trong gần 3 tháng đầu năm 2021.

Gần 4.000 container soi chiếu trước
Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: T.H

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK trong năm 2021, Cục Hải quan TPHCM áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm xác định đối tượng trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, mức độ rủi ro trên cơ sở phân tích tần suất, dấu hiệu rủi ro, vi phạm để có biện pháp kiểm soát phù hợp theo từng phương thức thủ đoạn trên cơ sở tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các đơn vị, qua đó góp phần tích cực chống gian lận thương mại trên địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 15/3/2021, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện đề nghị phối hợp soi chiếu tổng số 5.983 container trước thông quan. Trong đó, số container được soi chiếu trước 3.829 container.

Qua kết qua soi chiếu, cơ quan Hải quan đã phát hiện 118 container có dấu hiệu nghi vấn (tỷ lệ 3,08 %). Số contaier chưa được lựa chọn đưa vào soi chiếu trước do container đã hạ bãi, hàng cồng kềnh, hàng quá khổ quá tải, hàng container trần, hàng đặc thù như: hàng dễ cháy nổ…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai thực hiện việc phân luồng để ra quyết định kiểm tra hải quan đối với 504.520 tờ khai XNK, trong đó, luồng xanh là 291.792 tờ khai (57.84%); luồng vàng là 185.430 tờ khai (36.75%); luồng đỏ là 27.298 tờ khai (5.41%). Kết quả phát hiện vi phạm trên 540 trường hợp, đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan 426 trường hợp.

Lê Thu