Hải quan TPHCM hỗ trợ thủ tục đưa lô hàng hơn 22.000 lon sữa viện trợ về bảo quản

11:11 | 10/11/2021

(HQ Online) - Sáng ngày 10/11, ngay sau khi có công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM đã liên hệ, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm thủ tục để đưa hàng về bảo quản.

Tổng cục Hải quan phản hồi Hải quan TP Hồ Chí Minh vụ 22.000 lon sữa viện trợ

Hải quan TPHCM thông quan lô hàng vật tư y tế trị giá hơn 120 tỷ đồng do Chính phủ Thụy Sỹ viện trợ ngày 13/8. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tiếp nhận lô hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất.	 Ảnh: T.Hùng

Các lô hàng viện trợ đều được Hải quan TPHCM hỗ trợ thủ tục thông quan nhanh chóng. Ảnh: T.Hùng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đang thực hiện thủ tục tiếp nhận viện trợ 22.362 lon sữa công thức Nutrico Optimum dành cho trẻ em từ 1 đến 36 tháng tuổi, sản xuất và nhập khẩu tại Úc.

Lô hàng viện trợ sữa bột đã đến cửa khẩu cảng Cát Lái- TPHCM ngày 21/10/2021, tuy nhiên đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM chưa nộp hồ sơ để đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng.

Ngay khi nhận thông tin về việc tiếp nhận lô hàng trên, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động liên hệ, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về thủ tục có liên quan đến lô hàng, như: kiểm dịch động vật, đăng ký công bố sản phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm và các cơ quan cần liên hệ để được giải quyết theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã có công văn gửi Cục Thú y và Cục An toàn thực phẩm để được xem xét miễn kiểm tra chuyên ngành cho lô hàng trên. Trong đó, Cục Thú y đã có công văn đồng ý miễn kiểm dịch động vật cho lô hàng này.

Sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao đổi với Cục Hải quan TPHCM qua điện thoại và gửi qua hộp thư điện tử công văn của Cục An toàn thực phẩm trả lời về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng.

Qua xem xét nội dung công văn trên, Cục Hải quan TPHCM nhận thấy nội dung trả lời của Cục An toàn thực phẩm chưa rõ ràng nên đã có công văn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Ngày 9/11/2021, Tổng cục Hải quan có công văn số 5315/TCHQ-GSQL hướng dẫn xử lý đối với lô hàng trên.

Theo đó, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi, báo cáo với Ủy ban nhân dân TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để triển khai thực hiện hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2055/ATTP KN ngày 1/11/2021 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành.

Sáng ngày 10/11/2021, Cục Hải quan TP.HCM đã liên hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để thực hiện ngay theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Như vậy, đối với lô hàng viện trợ nêu trên, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hướng dẫn thủ tục có liên quan đến lô hàng trước khi hàng đến và ngay khi hàng đến cửa khẩu. Đồng thời, khi nhận thông tin về công văn trả lời của Cục An toàn thực phẩm, đơn vị cũng đã chủ động báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan ngay mà không chờ công văn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Do lô hàng còn vướng về chính sách kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra an toàn thực phẩm), để tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lô hàng, Tổng cục Hải quan đã giải quyết cho mang hàng về bảo quản.

Lê Thu