Hải quan TP Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

14:52 | 16/01/2019

(HQ Online)- Thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia..., Cục Hải quan TPHCM đã lên kế hoạch triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá trong năm 2019.

hai quan tp ho chi minh tich cuc ho tro doanh nghiep

Hải quan TPHCM cam kết sẽ tiếp tục cải cách TTHC để kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa. Ảnh: T.H

Giảm 70% thời gian làm thủ tục

Xác định giải pháp tạo thuận lợi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các nghị quyết, ngay từ đầu năm 2019, Cục Hải quan TPHCM đã bàn hành Kế hoạch “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TPHCM tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển năm 2019” với hàng loạt các giải pháp cụ thể.

Theo đó, thông qua cuộc gặp gỡ, lãnh đạo TPHCM và Cục Hải quan muốn lắng nghe DN trình bày kế hoạch sản xuất, kinh doanh XNK và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2019 để tính toán và dự toán số thu NSNN hàng năm và các nội dung khác; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành và UBND TPHCM, Tổng cục Hải quan tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế bền vững. Cùng với đó, Cục Hải quan TPHCM sẽ làm việc với lãnh đạo các công ty kinh doanh cảng, kho bãi để tạo điều kiện cho cộng đồng DN trong hoạt động thương mại, như giao hàng nhanh, uy tín, chi phí thấp. Đồng thời, kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về cắt giảm thủ tục hành chính, áp dụng quản lý rủi ro, giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, trên tinh thần Đồng hành – Chia sẻ - Kết nối, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại, hội thảo hướng dẫn thủ tục và dự kiến đưa vào một số chương trình hỗ trợ DN rất cụ thể, như: Thành lập Tổ hỗ trợ nghiệp vụ, tham vấn thủ tục và triển khai hệ thống kết nối trao đổi thông tin trực tiếp với DN, các hiệp hội thông qua cổng thông tin di động nhằm hướng tới mục tiêu giảm 70% thời gian thực hiện thủ tục hải quan so với thời gian quy định tại Luật Hải quan (thời gian thông quan hàng hóa xuống còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu và  90 giờ đối với hàng nhập khẩu). Tập trung hệ thống hóa, quy chuẩn hóa hoạt động quản lý hành chính và nghiệp vụ tiến tới phát hành các bộ tài liệu tiêu chuẩn để hướng dẫn CBCC thực hiện một cách khoa học, minh bạch và hiệu quả.

Hệ thống quản trị hải quan tập trung

Cùng với việc tạo thuận lợi thông qua các giải pháp đối thoại, hướng dẫn nghiệp vụ..., Cục Hải quan TPHCM tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa mang tính đột phá trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2019, Cục Hải quan TPHCM sẽ xây dựng và triển khai hệ thống quản trị hải quan tập trung trên cơ sở đa tích hợp, đa nền tảng, kết nối quản lý hành chính nội bộ với chỉ đạo điều hành và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, kết nối hoạt động nghiệp vụ với hỗ trợ và cung cấp thông tin cho DN XNK.

Các sản phẩm công nghệ thông tin sử dụng kỹ thuật máy học, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn, và vạn vật kết nối sẽ lần đầu tiên được đưa vào ứng dụng ở các mảng nghiệp vụ như phân tích dữ liệu giá, mã số, gia công, SXXK... với hy vọng sẽ đặt nền móng cho mô hình quản lý hải quan hiện đại sử dụng kỹ thuật cao trong tương lai.

Đổi mới cơ bản phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm, trước hết là đối với các vị trí việc làm không giữ chức vụ lãnh đạo, nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu suất làm việc; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, điện tử hóa một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực; nâng cao tính khoa học, công bằng, minh bạch cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý hải quan.

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Hải quan TPHCM xác định phải tập trung tăng cường hơn nữa với phương châm "Đánh đúng, đánh trúng" mục tiêu nhưng không làm gia tăng tỷ lệ phân luồng tờ khai.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2019, Cục Hải quan TPHCM sẽ thí điểm thành lập trung tâm phân tích thông tin rủi ro và điều hành tập trung, tăng cường kỹ thuật kiểm tra không xâm nhập, sử dụng soi chiếu và công cụ nội soi container vào quy trình kiểm tra Hải quan; chuyển thế từ bị động sang chủ động đấu tranh, phòng ngừa từ xa các hoạt động phạm tội thông qua khai thác có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin, trao đổi thông tin với các lực lượng khác.

Áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ, gồm: Kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra chuyên ngành; triển khai hiệu quả quản lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp đối tượng, mục tiêu quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK.

Lê Thu