Hải quan tiếp nhận 13.165 mẫu phân tích, phân loại

08:46 | 18/12/2017

(HQ Online)- Tính đến 15/11, ngành Hải quan đã tiếp nhận 13.165 mẫu, ban hành thông báo phân tích, phân loại với 11.997 mẫu, làm thay đổi 33,5% số mẫu khai báo, trong đó 12,2% mẫu tăng thuế; 5,7% mẫu giảm thuế; 15,6% mẫu thay đổi mã số nhưng không thay đổi thuế suất. Xử lý 353 mẫu phân tích không phân loại.

hai quan tiep nhan 13165 mau phan tich phan loai

Hoạt động kiểm định tại Chi cục Kiểm định hải quan 1. Ảnh: H.Nụ


Đồng thời, tiếp nhận 1.008 mẫu phân tích yêu cầu phân loại, đã ban hành 1.165 thông báo phân loại, còn tồn 185 mẫu; xử lý và ban hành 316 đơn đề nghị xác định trước mã số.

Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt “Đề án phát triển Cục Kiểm định hải quan giai đoạn 2017-2020”; hoàn thành việc xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas (Chi cục Kiểm định hải quan 2 tại Hải Phòng); xây dựng Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa XNK; hoàn thành việc triển khai 3 Chi cục Kiểm định hải quan gồm: Chi cục Kiểm định hải quan 1 (tại Hà Nội); Chi cục Kiểm định hải quan 5 (tại Quảng Ninh); Chi cục Kiểm định hải quan 6 (tại Lạng Sơn).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn phân loại các mặt hàng khó như kính trắng dùng trong xây dựng, set top box, phân bón, collagen… gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố và DN để thống nhất thực hiện.

Đánh giá về những kết quả trong công tác kiểm định, phân tích, phân loại hàng hóa XNK, đại diện Cục Kiểm định hải quan cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động 3 Chi cục Kiểm định hải quan; các phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas; việc đầu tư trang thiết bị phân tích hóa lý, phòng vi sinh và 4 trạm kiểm định di động đã tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện công tác kiểm định, phân tích và công tác kiểm tra chuyên ngành. Việc tiếp nhận, ban hành thông báo xác định trước mã số cơ bản đáp ứng quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.  

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Kiểm định hải quan, hiện khối lượng mẫu phân tích, phân loại khá lớn, nhiều mặt hàng phức tạp, khó đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, trong khi đó lượng cán bộ làm công tác phân tích, phân loại còn thiếu, ảnh hưởng đến thời hạn ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại.

Do đó, trong năm 2018, Cục Kiểm định hải quan sẽ tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình phân tích, phân loại hàng hóa XNK. Hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả các Chi cục Kiểm định hải quan tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Mở rộng các chỉ tiêu Vilas, xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas tại các Chi cục Kiểm định hải quan mới thành lập. Đồng thời, tập trung, bố trí nhân lực trong công tác phân tích, phân loại để ban hành kết quả phân tích, phân loại đảm bảo thời gian quy định và tạo thuận lợi cho DN.

Đảo Lê