Hải quan Thanh Hóa: Thu ngân sách gần cán đích

10:43 | 23/10/2020

(HQ Online) - Hầu hết kim ngạch có thuế của các mặt hàng đóng góp số thu chủ yếu đều tăng, do đó thu NSNN tại Cục Hải quan Thanh Hóa đến nay tăng so với cùng kỳ 2019.

Cục Hải quan Thanh Hóa có 3 lãnh đạo mới
Tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích bắt giữ ma túy tại Thanh Hóa
Cục Hải quan Thanh Hóa đảm bảo phòng dịch và tăng thu ngân sách
1638-5525-hai-quan-thanh-hoa-giam-sat-chat-viec-hoan-thue-29-1550
Công chức Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2020 là hơn 6,6 tỷ USD, tăng 18,54% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là hơn 2,3 tỷ USD tăng 10,73%, kim ngạch nhập khẩu là hơn 4,3 tỷ USD tăng 23,46%.

Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế là hơn 3,6 tỷ USD tăng 29,1%. Hầu hết kim ngạch có thuế của các mặt hàng đóng góp số thu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể đá và sản phẩm đá tăng 158,89%; thạch cao, than tăng 90,77%; máy móc thiết bị tăng 432,83%...

Tính đến hết tháng 9, thu NSNN tại Cục Hải quan Thanh Hóa là hơn 8.577 tỷ đồng, bằng 106,67% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 91,25% chỉ tiêu được giao (9.400 tỷ đồng).

Trong đó, mặt hàng có số thu lớn nhất tại đơn vị, chiếm 65% tổng thu NSNN là dầu thô NK của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thu hơn 5.614 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 bắt đầu nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ Dự án BOT Nhiệt điện Nghi Sơn 2 từ cuối năm 2019 cũng giúp số thu của mặt hàng này tăng vọt, thu hơn 1.765 tỷ đồng, bằng 310,62% so với cùng kỳ.

Với tốc độ thu hiện nay, Cục Hải quan Thanh Hóa ước tính thu 10 tháng đạt hơn 9.236 tỷ đồng, bằng 108,39% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 98,26% so với chỉ tiêu được giao.

N.Linh