Hải quan Thanh Hóa thu hơn 1,5 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

09:07 | 10/09/2021

(HQ Online) - Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra đối với 11 doanh nghiệp, thu nộp NSNN (tính đến 6/9/2021) là 1,596 tỷ đồng.

Hải quan Thanh Hóa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách
Hải quan Thanh Hóa ủng hộ gần 1 tấn hàng khô cho TP Hồ Chí Minh
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã tiến hành kiểm tra đối với 11 doanh nghiệp, trong đó có 6 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu quản lý rủi ro, 5 cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật. Số tiền thu nộp NSNN tính đến 6/9/2021 là 1,596 tỷ đồng.

Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Thanh Hóa từ đầu năm đến nay tập trung thu thập thông tin trên cơ sở các văn bản cảnh báo, chỉ đạo của TCHQ và tra soát trên hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ hải quan, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu đã và đang được cảnh báo có dấu hiệu liên quan đến giả mạo xuất xứ (Ví dụ: các mặt hàng gỗ xuất khẩu đi Mỹ...); các mặt hàng nhập khẩu liên quan đến áp dụng thuế chống bán phá giá; các mặt hàng theo Danh mục hàng hóa XNK có rủi ro về trị giá; các mặt hàng theo Danh mục hàng hóa XNK có rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế; các hàng hóa nhập khẩu liên quan đến điều kiện miễn thuế, chính sách thuế của các doanh nghiệp thực hiện các dự án được hưởng ưu đãi về thuế.

Đồng thời, thu thập thông tin về hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có dấu hiệu bất thường trong việc nhập khẩu nguyên phụ liệu; xuất khẩu sản phẩm; chuyển giao nguyên phụ liệu; cơ sở sản xuất; thanh lý, tiêu hủy; báo cáo quyết toán..; thu thập thông tin đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản mà sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trên/dưới 51% giá thành sản phẩm để chống thất thu thuế xuất khẩu.

Tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các cơ sở gia công lại nếu doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công đưa đi gia công lại nhưng thông báo cơ sở gia công lại và hợp đồng gia công lại chậm so với quy định theo dướng dẫn tại công văn số 6774/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2020 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chính sách thuế.

Thông qua việc tăng cường thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan theo quy trình kiểm tra sau thông quan đã xác định rõ các rủi ro, các mảng việc cần tập trung, đề ra cách thức tiếp cận và giải quyết đối với các vấn đề sẽ phát sinh khi thực hiện kiểm tra. Qua đó, các cuộc kiểm tra tại doanh nghiệp được rút ngắn thời gian kiểm tra, đúng trọng tâm, trọng điểm, phát hiện và xử lý vấn đề phát sinh kịp thời, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra.

Thông qua các cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, ngoài công tác chuyên môn, đơn vị đã kết hợp tuyên truyền các văn bản, chính sách của pháp luật, lợi ích về hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp để doanh nghiệp biết đến và có cơ sở thực hiện việc hợp tác.

Phong Nhân