Hải quan Quảng Ninh: Chia sẻ thông tin về doanh nghiệp xuất nhập khẩu để ngăn chặn vi phạm

08:02 | 24/11/2020

(HQ Online) - Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, cũng như trao đổi thông tin doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, hàng hóa có rủi ro cao… là những điểm sáng trong công tác phối hợp giữa các đơn vị ở Hải quan Quảng Ninh.

Hải quan Quảng Ninh đa dạng các kênh hỗ trợ doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” để hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật
Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách đạt 11.500 tỷ đồng
Quảng Ninh: Hơn 1.400 tờ khai trả kết quả kiểm tra chuyên ngành qua một cửa
Phối hợp chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kho ngoại quan có dấu hiệu vi phạm.  Trong ảnh: Công chức Hải quan Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: Q.Hùng
Phối hợp chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kho ngoại quan có dấu hiệu vi phạm. Trong ảnh: Công chức Hải quan Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.Hùng

Phối hợp kiểm soát buôn lậu

Trong những năm qua, công tác phối hợp đã được các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh cụ thể hóa theo từng lĩnh vực; nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của lực lượng kiểm soát hải quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đơn cử như Quy chế phối hợp kiểm soát hải quan giữa Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và các Chi cục Hải quan: cửa khẩu Hoành Mô và Bắc Phong Sinh được triển khai trong bối cảnh mà Hải quan Quảng Ninh đề ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả.

10 tháng đầu năm 2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 35 vụ/27 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm là 626,06 triệu đồng; Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh phát hiện, bắt giữ 2 vụ, trị giá hàng vi phạm là gần 300 triệu đồng; Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện, bắt giữ 71 vụ/63 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh, hàng năm, việc triển khai Quy chế được các đơn vị bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Hải quan Quảng Ninh đề ra trong Kế hoạch kiểm soát hải quan. Qua đó, phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm soát hải quan, dự báo được tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong địa bàn của từng đơn vị quản lý. Các hoạt động phối hợp đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tập trung, bí mật, hiệu quả và đúng chức năng nhiệm vụ.

Ngoài ra, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin được các đơn vị vận hành thông suốt, các thông tin được Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh cung cấp cho Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kịp thời chính xác. Cụ thể, thông tin về các doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kho ngoại quan có dấu hiệu vi phạm, hàng hóa có rủi ro cao được cập nhật và cung cấp đầy đủ. Ngược lại, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã cung cấp thông tin cho các Chi cục Hải quan: cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh về các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã bị bắt giữ xử lý hoặc thuộc danh sách các đối tượng trọng điểm trong và ngoài địa bàn các chi cục.

Trên cơ sở những kết quả thu được trong công tác phối kết hợp đã được các đơn vị kiểm soát hải quan tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố (Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà). Do đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh trái phép hàng hóa đã được kiểm soát, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, ổn định kinh tế tại địa phương.

Không để hình thành điểm nóng về buôn lậu

Dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tiếp theo có thể có những diễn biến phức tạp, mới đây, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 với Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tiếp tục ký Quy chế về kiểm soát hải quan.

Theo đó, căn cứ tình hình các đơn vị xây dựng và thống nhất kế hoạch phối hợp và tổ chức tuần tra, kiểm soát chung tại khu vực cửa khẩu, điểm xuất hàng, các địa điểm làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện bắt giữ các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả và gian lận thương mại.

Phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để hình thành tụ điểm, kho trữ hàng hóa, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại trong địa bàn quản lý.

Khi tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các vụ việc liên quan đến hàng giả, gian lận thương mại, đơn vị chủ trì là đơn vị phát hiện vi phạm, các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tổ chức kiểm tra, truy đuổi, dừng phương tiện, bắt giữ đối tượng, hàng hóa, phương tiện vận tải...

Quang Hùng