Hải quan Quảng Ngãi mở rộng ký kết quan hệ đối tác với doanh nghiệp

15:36 | 23/06/2022

(HQ Online) - Nhằm xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, Cục Hải quan Quảng Ngãi vừa ký kết quan hệ đối tác với hai doanh nghiệp trên địa bàn.

Hải quan Quảng Ngãi: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 83% Hải quan Quảng Ngãi: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 83%
Hải quan Quảng Ngãi ký kết quan hệ đối tác với 2 doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ngãi ký kết quan hệ đối tác với 2 doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp với Công ty TNHH sản xuất thương mại Bình An Phú và Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam).

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi, việc ký kết nhằm thực hiện tốt quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Trong thời gian qua, xác định phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùng doanh nghiệp” trong hoạt động hợp tác, đối tác, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã luôn tạo thuận lợi, giúp đỡ doanh nghiệp ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất và kinh doanh, đảm bảo các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng tuân thủ pháp luật về hải quan và thuế xuất nhập khẩu; các vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết thỏa đáng, tạo sự thống nhất cao giữa Hải quan và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Đến nay, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã ký kết quan hệ đối tác với 10 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc thực hiện các nội dung ký kết phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ngãi tiếp tục xem xét, mở rộng việc ký kết với các doanh nghiệp theo Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/2018 của Tổng cục Hải quan đối với các doanh nghiệp trọng điểm là doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu.

Lê Thu