Hải quan Nội Bài chấn chỉnh việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

15:20 | 27/03/2023

(HQ Online) - Vừa qua có tình trạng một số hãng hàng không chưa thực hiện việc khai báo đầy đủ, kịp thời thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hải quan Nội Bài giải quyết thủ tục cho 209 chuyến bay quốc tế
Hải quan Hà Nội hiệp đồng đấu tranh với tội phạm ma tuý
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia đường hàng không đảm bảo tiếp nhận được đầy đủ thông tin liên quan hàng hóa, hành khách của các chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh tại các cảng hàng không quốc tế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi thông tin do các hãng hàng không khai báo trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nhận thấy vẫn còn tình trạng một số hãng hàng không chưa thực hiện việc khai báo đầy đủ, kịp thời thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng quy định.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, việc khai báo thông tin không đầy đủ của hãng hàng không và các đơn vị được hãng hàng không ủy quyền đã ảnh hưởng tới quy trình quản lý hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan Hải quan; ảnh hưởng tới quá trình giám sát và thông quan hàng hóa.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, trong thời gian tới, chi cục sẽ nghiên cứu, áp dụng các biện pháp, chế tài xử phạt các bên liên quan đối với các trường hợp khai báo không đầy đủ thông tin, gây ảnh hưởng tới quá trình quản lý hàng hóa, hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan Hải quan.

Để đảm bảo hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận được đầy đủ nội dung thông tin khai báo của các hãng hàng không, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đã yêu cầu các hãng hàng không và các đơn vị được hãng Hàng không ủy quyền rà soát lại danh sách đăng ký thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Trường hợp có sự thay đổi thông tin so với danh sách đã đăng ký, cần cập nhật bổ sung “Bản đăng ký” bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và phản hồi bằng văn bản về Chi cục.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đảm bảo thực hiện việc gửi thông tin tới Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định. Đối chiếu dữ liệu về hàng hóa, hành khách, tổ bay... của các chuyến bay với thông tin đã khai báo tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và thực hiện khai báo bổ sung đầy đủ thông tin của các chuyến bay từ ngày 1/1/2023 trong trường hợp còn thiếu.

Ngọc Linh