Hải quan Móng Cái thu ngân sách tăng 66%

10:38 | 24/10/2022

(HQ Online) - Lũy kế đến 15/10/ 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) thu ngân sách đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 94% dự toán và tăng 66% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải quan Móng Cái thu hơn 1,6 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
628 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Móng Cái, Quảng Ninh
Hải quan Móng Cái thu ngân sách vượt 1.000 tỷ đồng
Hải quan Móng Cái tham gia triển khai nền tảng cửa khẩu số thông minh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Q.H

Để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện phương thức quản lý điện tử.

Thời gian qua, chi cục đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Kết quả, các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động, với hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia.

Việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai từ 1-3 giây.

Qua đó giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan. Duy trì thực hiện hiệu quả thu thuế điện tử với 99% số thuế được thực hiện qua ngân hàng thương mại.

Quang Hùng