Hải quan Long An: Thu ngân sách quý 1 tăng 98%

12:16 | 23/03/2021

(HQ Online) - Tính đến 15/3/2021, số thu nộp ngân sách tại Cục Hải quan Long An đạt 1.072,5 tỷ đồng, đạt 31% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2020.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. 	Ảnh: T.D
Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Cục Hải quan Long An kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: T.D

Trong 3 tháng đầu năm 2021 số DN đến làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại Cục Hải quan Long An cũng tăng 4,2% với tổng tờ khai là 100.938 tờ khai, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch XNK theo hợp đồng thương mại trong kỳ đạt 3,66 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, kim ngạch có thuế trong kỳ đạt 0,42 tỷ USD (chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch), tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân, từ đầu năm 2021, đơn vị đã kích hoạt và triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao nhất, với các giải pháp thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ trong việc chống dịch Covid-19 nhưng cũng phải đảm bảo tạo điều kiện cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, đơn vị tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn liền với nâng cao hiệu quả quản lý trong thi hành công vụ, tiếp nhận giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp; ưu tiên thực hiện thủ tục nhanh gọn nhằm giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các mặt hàng hoa quả tươi trong thời điểm mùa vụ.

Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức đoàn công tác với sự tham gia của lãnh đạo cục, chi cục tới trụ sở các doanh nghiệp có kim ngạch XNK lớn, số thu nộp ngân sách lớn nhằm nắm bắt thông tin cụ thể, qua đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin với các sở ban ngành ở địa phương, nắm bắt định hướng các dự án đầu tư mới có khả thi trong thời gian tới để chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp, không để doanh nghiệp bị động lúng túng và những dự án sẽ triển khai trong các năm tiếp theo để có đánh giá thu sát thực tế.

Thu Dịu