Hải quan Lạng Sơn: Thông báo tạm hoãn xuất nhập cảnh 161 trường hợp nợ thuế

10:20 | 25/10/2021

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, trong gần 10 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện khoanh nợ đối với 92 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền khoanh nợ là 26,3 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 161 trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế.

Hải quan Lạng Sơn: Áp dụng nhiều biện pháp mạnh để thu hồi nợ thuế

Thống kê từ Cục Hải quan Lạng Sơn cho thấy, tổng số nợ cũ (phát sinh trước ngày 1/1/2021) tại đơn vị là 186 tỷ đồng. Trong đó nợ được giao theo Quyết định số 912/QĐ-TCHQ ngày 30/3/2021 của Tổng cục Hải quan là 5,32 tỷ đồng. Theo đó, đến hết ngày 15/10, toàn Cục đã thu hồi và xử lý 1,8 tỷ đồng, trong đó nợ được giao đã thu hồi và xử lý là 1,27 tỷ đồng, đạt 23,8% chỉ tiêu được giao; số còn phải thu hồi là 4,05 tỷ đồng.

0636-img-8013
Công chức Hải quan Tân Thanh hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan- ảnh tư liệu. Ảnh: H.Nụ

Đối với số nợ phát sinh từ ngày 1/1 đến ngày 15/10/2021 tại địa bàn Cục Hải quan Lạng Sơn là 7,24 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 15/10 đơn vị đã thu hồi và xử lý được 5,12 tỷ đồng (chiếm 69% tổng nợ mới phát sinh), số còn phải thu hồi 2,12 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, các khoản nợ mới phát sinh này chưa thu được chủ yếu là các khoản nợ từ các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, một số phát sinh từ quá trình phạt chậm nộp, nợ phạt vi phạm hành chính, nợ ấn định sau thông quan, sau tham vấn…

Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện phân loại các khoản nợ này sang nhóm nợ khó thu theo quy định.

Cũng tính đến ngày 15/10, Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ thực hiện khoanh nợ 92 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền khoanh nợ là 26,3 tỷ đồng. Đối với các trường hợp thuộc đối tượng khoanh nợ nhưng chưa đủ hồ sơ, Hải quan Lạng Sơn đang khẩn trương bổ sung hoàn thiện hồ sơ thực hiện khoanh nợ theo quy định.

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ, Hải quan Lạng Sơn cũng đã triển khai rà soát hồ sơ, tuy nhiên hiện nay văn bản hướng dẫn hồ sơ thủ tục thực hiện xóa nợ theo Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 chưa có hiệu lực thi hành, do đó, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xóa nợ theo quy định khi văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Theo đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay đơn vị đã quyết liệt triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế như: Giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đến từng chi cục; tập trung rà soát nắm chắc tình hình nợ; phân loại nhóm nợ, tình trạng nợ thuế; xác minh số dư tài khoản tiền gửi của các đối tượng nợ thuế, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xác minh các thông tin đối tượng nợ thuế, thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định; công khai thông tin nợ thuế; phối hợp với Bộ Công an thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế; thực hiện khoanh nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Trong đó, đơn vị đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện Thông báo tạm hoãn xuất nhập cảnh 161 trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế.

Nụ Bùi