Hải quan Hữu Nghị có thêm Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính

09:16 | 28/09/2021

(HQ Online) - Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 1/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) có thêm Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính.

Hải quan Lạng Sơn: Cần có giải pháp quản lý hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Hải quan Lạng Sơn: Kiến nghị bổ sung nhân lực đáp ứng quản lý loại hình chuyển phát nhanh
Hải quan Hữu Nghị có thêm Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ngày 22/9/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định 2440/QĐ-TCHQ về việc tổ chức lại đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn. Theo đó, Tổng cục Hải quan quyết định thành lập Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính và hợp nhất Đội Nghiệp vụ hải quan Co Sâu và Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng thành Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn giao Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu và Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức đảm bảo yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện (biên chế, cơ sở vật chất…) để đảm bảo triển khai tổ chức hoạt động Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu và Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính . Đồng thời, sắp xếp, bố trí công chức trong số biên chế hiện có của đơn vị theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích