Hải quan Hải Phòng tăng thu 135,7 tỷ đồng qua mã số, C/O, tham vấn giá

08:43 | 20/04/2021

(HQ Online) - Trong quý 1, Hải quan Hải Phòng thu được 135,7 tỷ đồng từ hoạt động chống thất thu ngân sách các lĩnh vực mã số, C/O, tham vấn giá… trong đó, công tác chống thất thu qua tham vấn 4.399 tờ khai, tổng số thuế điều chỉnh tăng sau tham vấn 45,7 tỷ đồng.

Hải quan Hải Phòng triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2
Hải quan Hải Phòng xử lý gần 500.000 tờ khai xuất nhập khẩu trong quý 1
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng tăng thu 135,7 tỷ đồng qua mã số, C/O, tham vấn giá
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Về thu hồi nợ thuế, số nợ thuế toàn Cục là 1.136 tỷ đồng. Trong đó, nợ chuyên thu là 993 tỷ đồng (tăng 9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020); nợ tạm thu là 143 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm 31/12/2020.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, nợ thuế phát sinh mới trong năm 2021 còn phải thu hồi là 18 tỷ đồng, chủ yếu do nợ thuế hàng an ninh quốc phòng. Quý 1, toàn Cục đã thu hồi và xử lý được 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 tháng đầu năm, số thu hồi và xử lý nợ thuế của các tờ khai phát sinh trong năm 2021 là 42 tỷ đồng.

Đồng thời, tại Hội nghị triển khai công tác quý 2/2021, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị thường xuyên triển khai, rà soát việc khai báo, phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế suất một số mặt hàng áp mã khác nhau để tham mưu kịp thời cho lđạo Cục chấn chỉnh các đơn vị nhằm tăng cường công tác chống thất thu ngân sách.

Thời gian qua, Hải quan Hải Phòng đã chủ động rà soát dữ liệu trên Hệ thống đối với trên 1 triệu dòng hàng hóa xuất nhập khẩu phát sinh trong quý 4/2020 kịp thời phát hiện 47 mã HS đang áp sai mã hoặc áp sai mức thuế với số thuế tăng thu 1,2 tỷ đồng; 11 mã HS có mô tả hàng hóa chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo tiêu chí về tên gọi, mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, để yêu cầu các đơn vị thực hiện phân loại thống nhất và xử lý thuế đúng quy định…

Thái Bình