Hải quan Hải Phòng quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng

09:50 | 30/03/2023

(HQ Online) - Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 1/8/2022 của Thành ủy Hải Phòng; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hải quan Hải Phòng chủ động ngăn hàng cấm
Khen thưởng 6 tập thể trong vụ bắt giữ 7 tấn ngà voi tại cảng Hải Phòng
Hình ảnh vụ bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu tại cảng Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu, lớn nhất từ trước đến nay
Hải quan Hải Phòng quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021-2026, đó là đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực công tác của đơn vị.

Trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy và Đảng bộ Cục đều được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn…

Đồng thời tiếp tục củng cố, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của toàn thể đảng viên trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động; chuyên đề học tập năm 2023; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc…

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng Đặng Bá Cường giới thiệu những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức Cục Hải quan Hải Phòng những chủ trương nhất quán, quan điểm mới của Đảng, quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam…

Quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết 07- NQ/TU, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà nhấn mạnh: Thành ủy xác định công tác tư tưởng giữ vai trò, tầm quan trọng hàng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giúp vượt khó, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết 07 của Thành ủy, Chương trình hành động số 40 của Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Thành ủy; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức toàn ngành có chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh.

Thái Bình