Hải quan Hải Phòng giao chỉ tiêu thu ngân sách 2019 cho 9 chi cục trực thuộc

10:19 | 07/01/2019

(HQ Online)- Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có 2 đơn vị có chỉ tiêu thu trên 10 nghìn tỷ đồng là Chi cục Hải quan cửa khẩu cẩng Hải Phòng khu vực I và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III.

hai quan hai phong giao chi tieu thu ngan sach 2019 cho 9 chi cuc truc thuoc

Hàng hóa XNK tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Năm 2019, Cục Hải quan Hải Phòng được giao dự toán thu ngân sách 47.520 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Hải quan Hải Phòng vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu cho 9 chi cục trực thuộc gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- gia công; Chi cục Hải quan KCX-KCN. Đây là 6 chi cục có trụ sở nằm trên địa bàn Hải Phòng.

3 chi cục trực thuộc Cục nằm ngoài địa bàn Hải Phòng là Chi cục Hải quan Hải Dương; Chi cục Hải quan Hưng Yên và Chi cục Hải quan Thái Bình.

Trong 9 chi cục có 2 đơn vị có chỉ tiêu thu trên 10 nghìn tỷ đồng là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I với chỉ tiêu thu 12.100 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III với chỉ tiêu thu 10.400 tỷ đồng.

Tổng chỉ tiêu thu của 6 chi cục có trụ sở ở địa bàn Hải Phòng năm 2019 là 40.300 tỷ đồng.

3 chi cục còn lại có chỉ tiêu 7.220 tỷ đồng, trong đó Chi cục Hải quan Hưng Yên có chỉ tiêu lớn nhất là 3.300 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 54.982 tỷ đồng, đạt 109,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (50.050 tỷ đồng), đạt 108,5% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (50.640 tỷ đồng), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, với lộ trình cắt giảm thuế quan mạnh mẽ hiện nay theo các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là việc Việt Nam chính thức thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ 14/1/2019, việc thu thuế từ hoạt động XNK của ngành Hải quan nói chung, trong đó có Hải quan Hải Phòng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Thái Bình