Hải quan Hà Tĩnh: Tập trung nhiều giải pháp thu NSNN ngay từ đầu năm

15:25 | 29/01/2019

Nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ cho NSNN, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2019 do Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan giao là 6.900 tỷ đồng, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu.

hai quan ha tinh tap trung nhieu giai phap thu nsnn ngay tu dau nam
CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan.

Theo đó, Hải quan Hà Tĩnh tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện đẩy đủ, kịp thời và đồng bộ các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt là nhiệm vụ thu NSNN.

Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, không gây phiền hà sách nhiễu cho hoạt động XNK trên địa bàn.

Các chi cục hải quan căn cứ chỉ tiêu thu NSNN được giao và các giải pháp đề ra đề xây dựng kế hoạch thu NSNN cho đơn vị mình, nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Hải quan Hà Tĩnh cũng yêu cầu CBCC trong toàn Cục phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thái độ phục vụ DN, người dân; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giũa các đơn vị trong công tác thu NSNN.

Cục Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa... theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ.

Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác hải quan- DN, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, vận động DN nộp thuế qua hệ thống 24/7; tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động XNK trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Duy trì hiệu quả tổ tư vấn hải quan DN, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại DN; chủ động gặp gỡ và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, C/O... đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch NK lớn, tần suất NK nhiều.

Đảo Lê