Hải quan Hà Nội thu nộp ngân sách hơn 80 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

15:30 | 30/11/2022

(HQ Online) - Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, 63/60 cuộc, bằng 105% chỉ tiêu được giao và bằng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải quan Hà Nội sẵn sàng cho chuyển đổi số
Kiểm tra 2 lô hàng phát hiện khoảng 7,8 kg nghi ma túy tổng hợp
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống. Ảnh: N.Linh
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống. Ảnh: N.Linh

Triển khai công tác kiểm tra sau thông quan, năm 2022, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề có rủi ro cao như: hàng xuất nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh, đường bộ, xuất khẩu khoáng sản, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị...

Đồng thời, đơn vị tích cực thu thập, phân tích thông tin và đề xuất kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, thu thập thông tin về tình hình thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở các chi cục hải quan…

Kết quả, năm qua, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện 63/60 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp; “hậu kiểm” 66 cuộc tại trụ sở chi cục kiểm tra sau thông quan.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác “hậu kiểm” đạt 80,74 tỷ đồng, trong đó riêng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thu nộp ngân sách 79,67 tỷ đồng, các chi cục hải quan thu nộp ngân sách 1,07 tỷ đồng.

N.Linh