Hải quan Hà Nội chủ trì 9 bài toán nghiệp vụ, phối hợp 45 quy trình hải quan thông minh

14:31 | 07/12/2021

(HQ Online) - Để triển khai chủ trương của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập Tổ nghiên cứu triển khai thực hiện hải quan số tại cục, chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình hải quan thông minh gắn với đặc thù của đơn vị.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho 5 công chức Hải quan Hà Nội về thành tích bắt ma túy
Hải quan Hà Nội tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng mô hình hải quan thông minh
Hải quan chủ động, nỗ lực đi đầu trong chuyển đổi số tại Việt Nam
Tập trung nguồn lực xây dựng bài toán nghiệp vụ về hệ thống hải quan thông minh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). 	Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thiện 9 bài toán nghiệp vụ quy trình được Tổng cục Hải quan giao chủ trì và 45 quy trình phối hợp với các cục hải quan địa phương khác.

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh, năm 2021, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn.

Chẳng hạn như triển khai kế hoạch tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch số 205/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/10/2020 về việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025. Phối hợp các sở ban, ngành của thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, thủ tục hải quan…

Đề xuất thành lập Ban Tạo thuận lợi thương mại của thành phố và các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đề xuất UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét, bãi bỏ Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu nhập nhằm tạo thuận lợi, giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, vận chuyển, lưu kho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất Tổng cục Hải quan tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với ô tô nguyên chiếc tại ICD Mỹ Đình và ICD Long Biên.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Hải quan Hà Nội cũng xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19 nhằm đảm bảo việc thông quan hàng hóa không bị gián đoạn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Thành lập tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc thủ tục hải quan 24/7 đối với hàng hóa, đặc biệt là vật tư, thiết bị y tế, vắc xin...

Tổ chức rà soát, thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc đề án “Xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung gắn với quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan Hà Nội”. Đây là cơ sở để cơ quan Hải quan phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại và logistics của doanh nghiệp. Rà soát, công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nhà máy, cơ sở sản xuất, chân công trình cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - gia công, Chi cục Hải quan Yên Bái và Chi cục Hải quan Hòa Bình…

N.Linh