Hải quan Đồng Nai gặp vướng trong quản lý, sử dụng seal định vị điện tử

17:32 | 29/09/2020

(HQ Online) - Do chưa có quy chế hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh, nên hiện tại Cục Hải quan Đồng Nai đang phải cử công chức liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để thu hồi seal định vị điện tử thuộc sở hữu của đơn vị.

Vướng mắc trong quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập
Thí điểm sử dụng seal định vị điện tử với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
0747 img 7770
Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: N.H

Trong quá trình thực hiện thí điểm công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu bằng seal định vị điện tử tại các chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai đã phát sinh vướng mắctrong việc điều chuyển, hoàn trả seal điện tử.

Theo đó, các trường hợp chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai đã kết thúc giám sát trên hệ thống đối với seal định vị điện tử nhưng các chi cục hải quan cửa khẩu khác chưa thực hiện việc hoàn trả seal dù thực tế có phát sinh các container hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu vận chuyển đến các chi cục hải quan quản lý, sở hữu seal.

Tuy nhiên, nêu lý do chưa xây dựng quy chế hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh và hiện tại Tổng cục Hải quan chưa có quy định việc thanh toán kinh phí cho phương thức này, nên tạm thời các đơn vị hải quan cửa khẩu chưa hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh cho các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Quyết định 138/QĐ-TCHQ ngày 21/1/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container cũng chưa có quy định cụ thể hình thức xử lý, xử phạt, bồi thường trong trường hợp phát sinh seal hư hỏng (không do nguyên nhân khách quan), mất seal hoặc không kịp thời tháo seal dẫn đến tình trạng seal xuất ra nước ngoài.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị Tổng cục Hải quan thống nhất phương thức điều chuyển, hoàn trả seal định vị điện tử về đơn vị quản lý gốc. Đồng thời bổ sung quy định về xử lý trách nhiệm, hình thức xử phạt, bồi thường đối với các trường hợp seal hư hỏng (không do nguyên nhân khách quan), mất seal hoặc không kịp thời tháo seal dẫn đến tình trạng seal xuất ra nước ngoài.

Hiện tại, trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan có hướng dẫn xử lý vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai đã chủ động cử công chức liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để thu hồi seal định vị điện tử thuộc sở hữu của đơn vị, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ ấn chỉ.

Nguyễn Hiền