Hải quan Đồng Nai: 97% thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 4

09:11 | 29/01/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, hiện đơn vị đã triển khai hiệu quả và thông suốt 105 thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị tối thiểu ở mức độ 3, 4 trên tất cả hệ thống của ngành (VNACCS, một cửa quốc gia, KTTTT, hệ thống thu thuế điện tử…) cùng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

hai quan dong nai 97 thu tuc hanh chinh duoc thuc hien o muc do 4
Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Cục Hải quan Đồng Nai đặc biệt chú trọng. Ảnh: N.H

Đặc biệt, số thủ tục hành chính đã triển khai ở mức độ 4 là 102 thủ tục hành chính, chiếm 97% và chỉ còn 3 thủ tục hành chính ở mức độ 3, chiếm 3% do đặc thù của các thủ tục hành chính này.

Từ khi triển khai chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (ngày 1/3/2017) đến nay, đơn vị đã xử lý được 14.000 hồ sơ, xếp thứ ba trong toàn ngành qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2019, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp. Duy trì, hỗ trợ vận hành và đảm bảo hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động 24/7. Đặc biệt, đơn vị phấn đấu nâng cao tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đã triển khai ở cấp độ 4 và sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trong trường hợp có các thủ tục hành chính được bổ sung hoặc sửa đổi. Đồng thời hoàn thành việc triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử tập trung để sẵn sàng cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Bên cạnh việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2018, Cục Hải quan Đồng Nai đã chủ động phối hợp tích cực với vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan trong việc xây dựng, hoàn thiện trình các dự thảo văn bản. Đồng thời, tập trung đóng góp kiến nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc đóng góp hoàn thiện ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành Hải quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, là nền tảng triển khai toàn bộ thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, nhiều nội dung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung tại hai văn bản quy phạm pháp luật trên.

Công tác hiện đại hóa hải quan đã từng bước đạt được kết quả khả quan và đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch xây dựng. Việc triển khai các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018 tác động quan trọng và tích cực đối với việc nâng cao trình độ, năng lực, năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngày một nâng cao của ngành hải quan.

Nguyễn Hiền