Hải quan đẩy mạnh chống thất thu ngân sách những ngày cuối năm

14:07 | 22/12/2020

(HQ Online) - Một trong những giải pháp chống thất thu NSNN đang được ngành Hải quan triển khai trong những ngày cuối cùng của năm 2020 là tập trung kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

Nỗ lực “chạy đua” thu ngân sách cuối năm
Ngành Hải quan tăng cường triển khai thu NSNN những tháng cuối năm
Ngành Hải quan nỗ lực đảm bảo nguồn thu ngân sách

Theo Tổng cục Hải quan, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN và giao chỉ tiêu phấn đấu thu, chỉ tiêu thu hồi nợ cho từng cục hải quan tỉnh, thành phố và nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ trong các lĩnh vực trị giá, phân loại, xuất xứ, quản lý nợ thuế.

Trong đó, để góp phần tăng thu ngân sách, giảm tình trạng nợ đọng thuế, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết về các giải pháp thu đòi nợ đọng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao tại Quyết định số 924/QĐ-TCHQ, rà soát, phân loại nợ chính xác các nhóm nợ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK tại Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế để việc thu hồi nợ thuế được kịp thời, hiệu quả.

2232-vyng-ang-1
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Vũng Áng- Hà Tĩnh. Ảnh: Phan Trâm

Với các giải pháp quyết liệt, thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn Ngành đã thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O đạt 2.480 tỷ đồng.

Trong đó, toàn Ngành đã thu hồi và xử lý 573,6 tỷ đồng tiền thuế nợ, 410 tỷ đồng từ công tác giá, 463,2 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu và 92,16 tỷ đồng từ công tác kiểm tra, thanh tra. Chỉ tính riêng ở khâu kiểm tra sau thông quan, lực lượng Hải quan đã kiểm tra 1.161 cuộc, trong đó có 346 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 815 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 941,2 tỷ đồng.

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh chống thất thu qua kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trong đó tập trung rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai sai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt, trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế. Thực tiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và DN có khả năng rủi ro cao về trị giá tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không có tham vấn hoặc xử lý kịp thời, trong đó, tập trung chỉ đạo theo chuyên đề đối với những nhóm hàng, mặt hàng XK có thuế suất cao.

Đẩy mạnh chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan…

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành kiểm soát chặt chẽ công tác miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế. Đảm bảo việc miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, quy chế, quy trình quản lý thuế.

Tăng cường, rà soát, phân loại chính xác các nhóm nợ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK tại Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ và xử lý theo hướng: Đối với nhóm nợ khó thu, các doanh nghiệp có đủ điều kiện, hồ sơ xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thì thực hiện thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo quy định ngay trong năm 2020.

Nụ Bùi