Hải quan Đà Nẵng: Tăng thu nhờ triển khai đồng bộ giải pháp đáp ứng “mục tiêu kép”

11:48 | 15/01/2022

(HQ Online) - Trong năm 2021, Cục Hải quan Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, góp phần giúp kim ngạch xuất nhập khẩu tại địa bàn tăng trưởng, số thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu được giao.

Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt 5.143,15 tỷ đồng
Hải quan Đà Nẵng kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách hải quan
Hải quan Đà Nẵng tập trung kiểm soát rủi ro đảm bảo phân luồng thông suốt
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà Nẵng. 	Ảnh: HQĐN
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: HQĐN

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, năm 2021, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua đơn vị đạt hơn 3.7 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1.7 tỷ USD, giảm 7,62 % so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 22,8 % so với cùng kỳ.

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tổng số tờ khai đã làm thủ tục qua Cục Hải quan Đà Nẵng vẫn gia tăng, đạt 114.451 tờ khai, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2020.

Để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021, Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khi nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Nhờ đó, tính đến ngày 31/12/2021, số thu toàn Cục là hơn 4.968 tỷ đồng, đạt 139,9% chỉ tiêu giao (3.550 tỷ đồng), đạt 114,21% chỉ tiêu phấn đấu (4.350 tỷ đồng), tăng 17,63% so với cùng kỳ năm 2020 (4.223,62 tỷ đồng). Theo đánh giá của Cục Hải quan Đà Nẵng, số thu chủ yếu tập trung vào các mặt hàng xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu quà tặng qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, đạt 1.497,61 tỷ đồng. Số thu ngân sách mặt hàng này tăng 912,91 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (584,7 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 30,2% trong tổng số thu của đơn vị.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải cũng có hoạt động nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách đạt 1.239,27 tỷ đồng, tăng 397,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (841,48 tỷ đồng), chiếm 24,9% trong tổng số thu NSNN. Tuy nhiên, ở một số mặt hàng khác đạt 2.231,32 tỷ đồng, giảm 20,24% so với cùng kỳ năm 2020 (2.797,44 tỷ đồng), chiếm 44,9% trong tổng số thu NSNN.

Những kết quả tích cực cả về kim ngạch và số thu NSNN chứng minh những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan phát huy hiệu quả.

Trong đó, Cục Hải quan Đà Nẵng đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp, người khai hải quan triển khai nhiều giải pháp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như: hướng dẫn người khai hải quan khai báo và nộp hồ sơ hải quan thông qua hệ thống để giải quyết thủ tục có liên quan. Triển khai thực hiện kiểm tra, tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ theo hình thức điện tử; áp dụng quy định mới về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch Covid-19 nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Triển khai thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong hoạt động kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng đã hướng dẫn cụ thể cho người khai hải quan, các chi cục hải quan nhằm tạo thuận lợi giải quyết thủ tục nhanh chóng, đặc biệt trong thời gian thành phố “phong tỏa cứng” không đi lại được. Đồng thời, triển khai các phương án cụ thể tùy theo đặc điểm tình hình giải quyết thủ tục hải quan tại các Chi cục trực thuộc, xây dựng nhiều phương án ứng phó cho các tình huống khác nhau nếu có xảy ra.

Bên cạnh đó đơn vị triển khai tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Đà Nẵng đã xây dựng phương án làm việc và triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm ứng phó kịp thời ngay cả khi xảy ra tình huống xấu nhất, trong đó có giải pháp phân công cán bộ công chức thành nhiều ca trực để thực hiện giải quyết thủ tục hải quan theo phương án “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) từ ngày 5/8/2021 đến 20/9/2021 tại Cục và các chi cục hải quan có trụ sở độc lập nhằm đảm bảo an toàn và duy trì đủ nguồn lực thông quan hàng hóa nhanh chóng trong bối cảnh số ca F0 tại Đà Nẵng và trong cộng đồng ngày càng tăng, số lượng khu vực bị phong tỏa cứng ngày càng nhiều.

Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, để tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa đảm bảo hỗ trợ công tác phòng chống dịch, vừa đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị, đề xuất xây dựng nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

N.Linh