Hải quan Đà Nẵng đã xác nhận 31 doanh nghiệp chế xuất đủ điều kiện kiểm tra, giám sát

15:55 | 19/04/2022

(HQ Online) - Thực hiện quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay Cục Hải quan Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với 31 doanh nghiệp chế xuất (DNCX).

Doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát trước ngày 25/4
Hải quan Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: HQĐN
Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: HQĐN

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2021, theo đó, tại khoản 10 Điều 1 đã quy định cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan.

Liên quan đến quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 2/3/2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan Hải quan, công văn số 697/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2022, công văn số 730/TCHQ-GSQL ngày 4/3/2022 và công văn số 358/GSQL-GQ2 ngày 22/3/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện.

Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, các chi cục hải quan quản lý DNCX đã tuyên truyền, thông báo các nội dung về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đến các DNCX trên địa bàn để chủ động hoàn thiện các điều kiện và thông báo cho cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận, không để ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Việc tuyên truyền được thực hiện theo nhiều hình thức như: niêm yết văn bản, tổ chức hội nghị trực tiếp, hội nghị trực tuyến, gửi email, gửi văn bản thông báo, đến làm việc trực tiếp để trao đổi thông tin, hướng dẫn cụ thể đối với đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của DNCX đảm bảo tất cả các DNCX trên địa bàn quản lý đều cập nhật được các quy định mới.

Tính đến ngày 14/4/2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra và xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan cho 31/32 DNCX; 1 DNCX không xác nhận do đang thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX.

N.Linh