Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông quan hơn 1.800 tấn vải thiều xuất khẩu

08:20 | 07/07/2022

(HQ Online) - Từ đầu vụ đến hết ngày 6/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) thông quan được 1.821 tấn quả vải thiều tươi xuất khẩu.

38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai trong đêm 5/7
Khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)
Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông quan hơn 1.800 tấn vải thiều xuất khẩu
Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Ngày 7/7, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, riêng ngày 6/7 (ngày phía Hà Khẩu, Trung Quốc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai sau hơn 1 ngày tạm dừng-PV) thông quan cho 6 xe quả vải thiều tươi xuất khẩu với tổng trọng lượng 104 tấn.

Tính chung từ đầu vụ đến hết ngày 6/7, Chi cục thông quan được 119 xe, với tổng trọng lượng 1.821 tấn. Kết quả này thấp hơn nhiều so với những mùa vải gần đây, nhưng là dấu hiệu tích cực bởi sau thời gian dài tạm dừng hoạt động nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản từ Việt Nam, ngày 25/6/2022, phía Hà Khẩu, Trung Quốc mới nhập khẩu trở lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Năm 2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục thông quan cho 38.500 tấn quả vải thiều tươi xuất khẩu.

Thái Bình