Hải quan Bắc Ninh hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”

14:18 | 15/10/2019

(HQ Online) - Hải quan Bắc Ninh treo băng rôn, pa nô tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động về “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” tại trụ sở và các chi cục trực thuộc.

hai quan bac ninh huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon nam 2019 Tháng 9, Hải quan Bắc Ninh thu hơn 1,5 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
hai quan bac ninh huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon nam 2019 Hải quan Bắc Ninh tiếp tục đứng đầu về tốc độ tăng của kim ngạch XNK
hai quan bac ninh huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon nam 2019 Hải quan Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về kim ngạch XNK trong năm 2018
hai quan bac ninh huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon nam 2019
Hải quan Bắc Ninh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung tay thực hiện chiến dịch. Ảnh: T. Trang

Cục Hải quan Bắc Ninh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến và phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu” trong toàn đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa, đồng thời kêu gọi, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung tay thực hiện chiến dịch.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại trụ sở cục và các chi cục, trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp xử lý tại chỗ đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó là tổ chức viết bài đăng tải các thông tin về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019" trên website; phát động phong trào hạn chế sử dụng túi nulon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần tới toàn thể cán bộ, công chức.

Quang Hùng