Hà Nội: Trên 99,5% doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

10:02 | 09/01/2022

(HQ Online) - Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Ngành Thuế vượt "định mức" triển khai hoá đơn điện tử
Hơn 1,7 triệu hóa đơn điện tử được khởi tạo sau 1 tháng triển khai
Rốt ráo chuyển đổi hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn Hà Nội
Hà Nội: Trên 99,5% doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Gần 100% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể, Cục thuế Hà Nội đã triển khai hiệu quả các dịch vụ thuế điện tử như: kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, nhất là đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Hiện tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt trên 98%; thực hiện hoàn thuế điện tử đối với 100% trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Đối với hộ kinh doanh, đã có 13.200 hộ nộp thuế điện tử với số thuế 346 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cục Thuế đạt được kết quả khả quan trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao trước 16 ngày. Đến hết 31/12/2021, trên 99,5% doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đáng chú ý, để tiếp tục cải cách hành chính, đơn vị này cũng thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”; phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của Thành phố.

Đồng thời tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4. Tích cực phối hợp với các sở ban ngành triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thùy Linh