Hà Nội thông qua 10 dự án đầu tư công

12:05 | 04/12/2019

(HQ Online) - Sáng 4/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP.

ha noi thong qua 10 du an dau tu cong Sắp hết năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 78,6%
ha noi thong qua 10 du an dau tu cong Giải ngân vốn đầu tư công: Chủ động đôn đốc chủ đầu tư dự án
ha noi thong qua 10 du an dau tu cong Chậm giải ngân vốn đầu tư công làm “nóng” nghị trường Quốc hội
ha noi thong qua 10 du an dau tu cong 10 tháng: Giải ngân vốn đầu tư công chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ

10 dự án được đề nghị xem xét, phê duyệt bao gồm 6 dự án nhóm B; 4 dự án trọng điểm nhóm C, được lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND TP, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến 2.123,314 tỷ đồng.

ha noi thong qua 10 du an dau tu cong

Tổng mức đầu tư dự kiến của 10 dự án nêu trên là 2.123,314 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn thực hiện các dự án được cân đối từ nguồn 2.500 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 cấp TP, đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 4/12/2018. Năm 2020 dự kiến bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư khoảng 42 tỷ đồng, phần còn lại sẽ cân đối trong giai đoạn 2021- 2025.

Thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ - CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm C dưới 3 năm, nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ dưới 5 năm). Việc bố trí vốn cũng đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách TP giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp tiến độ thực hiện.

Để thực hiện các dự án đầu tư công nêu trên, theo HĐND TP, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

D.Ngân