Hà Nội đã có 456 Trạm Y tế điểm

18:00 | 05/10/2020

(HQ Online) - Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến tháng 9/2020, thành phố Hà Nội đã triển khai được 456 Trạm Y tế điểm, đạt 95,19%.

Nhân rộng mô hình điểm tại trạm y tế xã
Cần ưu tiên đầu tư, phát triển y tế cơ sở
Dự kiến điều chỉnh một số khoản phí trong lĩnh vực y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2019 toàn TP đã triển khai 279 trạm y tế điểm, đạt 47,7%. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2020 đã triển khai 177 trạm y tế điểm. Tích luỹ năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 toàn thành phố đã triển khai được 456 trạm y tế điểm đạt 95,19%.

Hà Nội đã có 456 Trạm Y tế điểm
Hiện nhiều Trạm Y tế chưa có kinh phí để thực hiện bố trí không gian và các phòng chức năng cho Trạm Y tế điểm.

Đối với công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế điểm, 8 tháng năm 2020, số lượt khám chữa bệnh trung bình tại một Trạm Y tế điểm trên địa bàn là 248 lượt người/tháng.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế Hà Nội, công tác triển khai mô hình Trạm Y tế điểm trên địa bàn thành phố còn những khó khăn như chưa có sự liên thông giữa các phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân và phần mềm khám chữa bệnh, phần mềm tiêm chủng nên cán bộ y tế mất nhiều thời gian trong công tác nhập dữ liệu vào phần mềm.

Nhiều Trạm Y tế chưa có kinh phí để thực hiện bố trí không gian và các phòng chức năng cho Trạm Y tế điểm theo Quyết định 6070 của Bộ Y tế. Cán bộ tuyến trên xuống Trạm Y tế khám chữa bệnh không được thanh toán công khám, kỹ thuật và thuốc theo bệnh viện tuyến trên mà vẫn áp theo định mức của Trạm Y tế…

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, để việc triển khai mô hình Trạm Y tế điểm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các Trung tâm Y tế rà soát tham mưu UBND quận, huyện, thị xã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các Trạm Y tế điểm đảm bảo theo quy định để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn.

Các Trung tâm bố trí đủ số lượng và cơ cấu cán bộ cho Trạm Y tế theo quy định, ưu tiên bác sĩ về công tác tại các Trạm Y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu tại các Trạm Y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn theo nguyên lý y học gia đình; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế

D.Ngân