Giao dịch phái sinh của nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp 1,6 lần so với tháng trước

10:14 | 08/11/2019

(HQ Online) - Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 đạt 22.836 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

giao dich phai sinh cua nha dau tu nuoc ngoai tang gap 16 lan so voi thang truoc Chứng khoán phái sinh: Vất vả vượt ngưỡng kháng cự 1000 điểm
giao dich phai sinh cua nha dau tu nuoc ngoai tang gap 16 lan so voi thang truoc Khối lượng giao dịch phái sinh bình quân giảm 26,7%
giao dich phai sinh cua nha dau tu nuoc ngoai tang gap 16 lan so voi thang truoc Chứng khoán BOS được cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh
giao dich phai sinh cua nha dau tu nuoc ngoai tang gap 16 lan so voi thang truoc
Phiên giao dịch ngày 3/10/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 24.174 hợp đồng.

Trong tháng 10, có 1 mã sản phẩm là VN30F1910 đáo hạn ngày 18/10/2019 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20/9/2019. Tại thời điểm cuối tháng 10 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003, VN30F2006 và 3 mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Về giao dịch hợp đồng tương lai, chỉ số VN30 trong tháng 10/2019 tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64.446 hợp đồng, tăng 13,71% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 100.946 hợp đồng vào ngày 2/10/2019.

Khối lượng mở OI không biến động nhiều so với tháng 9, đạt 20.641 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, tăng 3,99% so với thời điểm cuối tháng. Trong đó phiên giao dịch ngày 3/10/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 24.174 hợp đồng, tăng 5,1% so với mức OI cao nhất của tháng 9.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10/2019, chỉ có 1 hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch, bằng 2,38% so với tháng trước. Khối lượng OI cuối tháng 10 đạt 11 hợp đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối kỳ trước đó.

Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường đang có xu thế dịch chuyển, giảm bớt sự mất cân đối giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với tháng trước, chiếm 87,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 89,03% trong tháng 9). Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 11,37%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chỉ chiếm một phần nhỏ (1,33%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 tăng gấp 1,6 lần so với tháng trước, đạt 22.836 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 86.967 tài khoản, tăng 3,55% so với tháng trước.

Thùy Linh