Giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được thực hiện như thế nào trong tháng 8?

09:54 | 10/09/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong tháng 8/2021.

Giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt trên 8 nghìn tỷ đồng/phiên
Tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ
Ảnh: Internet.
Tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3 là 59.237 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo đó, kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 248,01 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 1,05%/năm); kỳ hạn giao dịch 21 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 346,94 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,96%/năm); kỳ hạn giao dịch 1 tháng có tổng khối lượng giao dịch là 99,67 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,90%/năm).

Được biết, tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3 là 59.237 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng mua lại các kỳ hạn cho phù hợp với khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và tình hình thị trường.

Có thể nói, việc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là giải pháp mới nhằm tạo thêm kênh hỗ trợ vốn, tăng thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ.

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường làn gió mới, với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước. Từ đó, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy các giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

Thùy Linh