Giãn cách nhưng không gián đoạn

08:02 | 11/05/2020

(HQ Online) - Trong bối cảnh dịch Covid-19, giãn cách xã hội là biện pháp mạnh mà Chính phủ Việt Nam thực hiện nhằm thuận tiện trong khoanh vùng dập dịch và hạn chế lây chéo trong cộng đồng. Để thực hiện điều này, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

Với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong bối cảnh phải thực hiệc giãn cách xã hội, trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính là tăng cường hình thức giao dịch trực tuyến để giảm tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa người thực hiện thủ tục hành chính với cán bộ, công chức, viên chức KBNN và giữa những người thực hiện nhiệm vụ với nhau. Đặc biệt, những thủ tục liên quan tới chi thường xuyên hay chi đầu tư càng cần phải được tạo thuận lợi tối đa để các đơn vị sử dụng ngân sách có thể hoạt động thông suốt.

Có thể nói, chưa bao giờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ của KBNN lại trở nên cấp bách như vậy dù nhiều năm nay KBNN luôn ưu tiên hàng đầu việc "điện tử" hóa thủ tục hành chính. Đây chính là một "cú hích" giúp toàn ngành đẩy nhanh tiến độ hình thành kho bạc điện tử, giúp cán bộ công chức KBNN có thể tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học trong công tác của mình. Nếu như trước đây, nhiều đơn vị sử dụng ngân sách vẫn còn e ngại việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của kho bạc do ngại thay đổi cách làm việc truyền thống hay e ngại về tính bảo mật thì nay nó đã trở thành "cứu cánh" để đảm bảo an toàn cho hoạt động của đơn vị mình cũng như cho xã hội.

Với KBNN, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên dù có giãn cách xã hội nhưng công việc không hề bị gián đoạn. Hơn một tháng sau khi Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành, công tác quản lý ngân quỹ vẫn hoàn toàn thông suốt, những khoản chi lương, trợ cấp xã hội... vẫn đều đặn đến được tay người dân, các thủ tục của KBNN vẫn luôn được đảm bảo.

Bảo Minh