Giải ngân vốn đầu tư tháng 1 được hơn 2.461 tỷ đồng

08:36 | 04/02/2019

Báo cáo của Bộ Tài chính thống kê: Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/1/2019 là hơn 2.461 tỷ đồng, đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao (416.800 tỷ đồng) và đạt 0,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (hơn 355.617 tỷ đồng).

Trong đó, các bộ, ngành trung ương chưa thực hiện giải ngân; các địa phương giải ngân được hơn 2.461 tỷ đồng (toàn bộ số vốn giải ngân là vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 0,8% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ và đạt 0,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

giai ngan von dau tu thang 1 duoc hon 2461 ty dong Vì sao ngành Giao thông vẫn “tắc” giải ngân vốn đầu tư ?
giai ngan von dau tu thang 1 duoc hon 2461 ty dong Cần mạnh tay hơn với giải ngân vốn đầu tư công
giai ngan von dau tu thang 1 duoc hon 2461 ty dong Công tác đền bù giải toả ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư
giai ngan von dau tu thang 1 duoc hon 2461 ty dong
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bộ Tài chính cho rằng, số lượng giải ngân thấp là do kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vào cuối tháng 12/2018, các bộ, ngành trung ương và địa phương vẫn đang thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án và thực hiện nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống Tabmis.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019 của các dự án, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg. Căn cứ kế hoạch được giao, các đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và kịp thời nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ các tháng đầu năm.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương thực hiện tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng.

Được biết, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội giao là 416.800 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 47.500 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 355.617 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó: Vốn trong nước là hơn 326.980 tỷ đồng; vốn nước ngoài là hơn 28.637 tỷ đồng.

Hồng Vân