Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 304,8 nghìn tỷ đồng

16:28 | 26/10/2020

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công qua KBNN đến hết 31/10 đạt 67,2%.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động được hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Vĩnh Phúc giải ngân được gần 5,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đã đạt 55,8%
Ảnh Thùy Linh.
Giải ngân vốn đầu tư công qua KBNN bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến 31/10/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 304,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

So với cùng kỳ năm 2019, số này đã tăng 90 nghìn tỷ đồng về giá trị, tăng 12,6% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 59,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch 512.779,8 tỷ đồng).

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân là 283,1 nghìn tỷ đồng (bằng 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN), trong đó, vốn trong nước giải ngân là 264,5 nghìn tỷ đồng (bằng 71,6% kế hoạch); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là 18,6 nghìn tỷ đồng (bằng 35,1% kế hoạch).

Bên cạnh đó, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 18,6 tỷ đồng (bằng 68,2% kế hoạch); vốn bổ sung ngoài kế hoạch giải ngân là 3.058 tỷ đồng (bằng 79,3% kế hoạch).

Đáng chú ý, theo KBNN, đối với việc giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2020 qua hệ thống KBNN là 44,5 nghìn tỷ đồng (bằng 55,7% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN).

Hiện KBNN đang tăng cường chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong giai đoạn cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao ở mức cao nhất.

Thùy Linh