Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đã đạt 55,8%

14:53 | 28/09/2020

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến giải ngân vốn đầu tư năm 2020 đến ngày 30/9/2020 bằng 55,8% dự toán.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ra nhiều hệ lụy
Mô hình giao dịch viên chuyên sâu của Kho bạc Nhà nước: Hiệu quả ngay từ bước đầu
Hết tháng 8, chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 54,5% dự toán
3917 img 0173
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh TL.

Theo KBNN, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến 30/9/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 253.146 tỷ đồng (bằng 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN).

So với cùng kỳ năm 2019, số giải ngân này đã tăng 64.985 tỷ đồng về giá trị, tăng 8% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 49,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân là 236.404,1 tỷ đồng (đạt 55,9%), trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt 59,7% kế hoạch; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước đạt 29,5% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 58,2% kế hoạch.

Cũng theo báo cáo của KBNN, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến ngày 30/9/2020 qua hệ thống KBNN là 43.951tỷ đồng (bằng 55% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN), trong đó, vốn ngân sách nhà nước giải ngân bằng 55,3% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân bằng 75,2% kế hoạch.

Đáng chú ý, đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 690.289 tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019, số chi này tăng 42.504 tỷ đồng về giá trị, giảm 0,4% về tỷ lệ so với dự toán.

Thùy Linh