Giải ngân vốn đầu tư cao hơn cùng kỳ năm ngoái

14:20 | 03/03/2020

(HQ Online) - Tổng hợp của Bộ Tài chính từ các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến hết tháng 2/2020, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là 34.749,939 tỷ đồng, đạt 7,38% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 3,89% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

chu dong giai quyet vuong mac de day nhanh tien do giai ngan von dau tu Dịch Covid-19 khiến chậm giải ngân đầu tư công
chu dong giai quyet vuong mac de day nhanh tien do giai ngan von dau tu Thêm giải pháp gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư
chu dong giai quyet vuong mac de day nhanh tien do giai ngan von dau tu Tăng hiệu quả giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc Nhà nước
giai ngan von dau tu cao hon cung ky nam ngoai

Mặc dù tỷ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019 song vẫn còn thấp do trong 2 tháng đầu năm hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 còn lại và triển khai công tác phân bổ kế hoạch, nhập dự toán chi cho các dự án được bố trí kế hoạch và do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động.

Vấn đề ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng là một nguyên nhân dẫn đến một số nhà thầu chậm triển khai thi công, đồng thời trong các tháng đầu năm hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

Trong kiến nghị gửi lên Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với dự án dự kiến sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện việc nhập dự toán được phân bổ trên hệ thống TABMIS, khẩn trương làm thủ tục mở mã số TABMIS cho các dự án khởi công mới theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chủ động rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị đẩy nhanh, tích cực thực hiện, tháo gỡ các khó khăn trong việc lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công; công tác mời thầu, đấu thầu dự án; công tác giải phóng mặt bằng; kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao; khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước về thủ tục kéo dài các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2019, dự kiến kéo dài sang năm 2020; thu hồi vốn ứng trước kế hoạch ngay khi được giao kế hoạch vốn năm; Có biện pháp xử lý số dư tạm ứng hợp đồng quá hạn chưa thu hồi,...

Riêng đối với dự án ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản chủ động cùng các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm, thuế, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại; khi có khối lượng hoàn thành cần làm ngay thủ tục kiểm soát chi, gửi đơn rút vốn để Bộ Tài chính kịp thời gửi nhà tài trợ; theo dõi sát tiến độ từng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công khác thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

H.Vân