Gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn Nghị quyết xử lý nợ thuế

09:16 | 21/05/2020

(HQ Online) - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước sẽ chính thức được thực thi. Hiện Bộ Tài chính đang gấp rút lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94.    

gap rut hoan thien thong tu huong dan nghi quyet xu ly no thue 126946 Hồ sơ xử lý nợ thuế với người nộp thuế đã chết, mất tích gồm những gì?
gap rut hoan thien thong tu huong dan nghi quyet xu ly no thue 126946 Cục Thuế Hà Nội: Hoàn thành xong hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ thuế trước ngày 1/7
gap rut hoan thien thong tu huong dan nghi quyet xu ly no thue 126946 Quyết định khoanh nợ thuế phải được đăng trên cổng thông tin Cục Thuế, Cục Hải quan
gap rut hoan thien thong tu huong dan nghi quyet xu ly no thue 126946 Hồ sơ khoanh nợ thuế với từng trường hợp gồm những gì?
gap rut hoan thien thong tu huong dan nghi quyet xu ly no thue 126946
Từng trường hợp sẽ phải thực hiện hồ sơ và quy trình xử lý nợ thuế khác nhau. Ảnh: T.Linh

Hồ sơ trình tự khoanh nợ thuế

Đối với việc khoanh nợ thuế, dự thảo Thông tư quy định đầy đủ về hồ sơ với các trường hợp như: người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể; người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế; người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các giấy tờ trên theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo cũng quy định rõ, hồ sơ khoanh nợ của từng đối tượng sẽ có sự khác biệt. Theo đó, với trường hợp người nộp thuế đã chết hoặc mất tích sẽ phải có giấy chứng tử hoặc quyết định của tòa án với nội dung liên quan. Những trường hợp còn lại sẽ phải có thông báo của cơ quan đăng kí kinh doanh về tình trạng của người nộp thuế, quyết định của tòa án nếu liên quan đến việc phá sản, biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với chính quyền địa phương. Tất cả hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế sẽ phải bao gồm Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp người nộp thuế đang nợ đến thời điểm ngày 30/6/2020 của cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo thông tư quy định, về thời gian xử lý khoanh nợp tiền thuế, bộ phận nghiệp vụ pháp chế có trách nhiệm thẩm định hồ sơ khoanh nợ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khoanh nợ do bộ phận quản lý nợ chuyển đến. Ngoài ra, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của bộ phận nghiệp vụ pháp chế, bộ phận quản lý nợ tổng hợp, trình lãnh đạo các cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét ban hành quyết định khoanh nợ.

Hồ sơ, trình tự xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

Dự thảo Thông tư cũng quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Theo đó, người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vị dân sự thì cần có giấy chứng tử, hoặc giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người nộp thuế giải thể thì phải có quyết định giải thể, hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký danh nghiệp. Với người nộp thuế phá sản, cần có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, hoặc tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì cơ quan thuế phải xác định chính xác là không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thực tế và phải có biên bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế sở tại với UBND xã, phường, thị trấn (nơi người nộp thuế có trụ sở, hoặc địa chỉ liên lạc).

Ngoài ra, điều kiện để xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1/7/2020 đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc này; có văn bản xác nhận giá trị bị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá, hoặc cơ quan bảo hiểm; số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa tính trên số tiền nợ thuế phát sinh vượt ra ngoài giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi đã trừ các khoản đã được bồi thường, bảo hiểm.

Tương tự như việc khoanh nợ thuế, hồ sơ xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cũng sẽ bao gồm Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, người nộp thuế đang nợ tại thời điểm đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo thông tư quy định rõ, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ, người có thẩm quyền phải ban hành quyết định xoá nợ phù hợp với từng đối tượng được xóa nợ.

Thùy Linh