Dự kiến thêm nhiều bảo mật về đề thi, chấm thi tại kỳ thi quốc gia 2020

15:58 | 13/01/2020

(HQ Online) - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo lần 2 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp TPHT để xin ý kiến rộng rãi.  

du kien them nhieu bao mat ve de thi cham thi tai ky thi quoc gia 2020 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 giữ ổn định như năm 2019
du kien them nhieu bao mat ve de thi cham thi tai ky thi quoc gia 2020 Sau năm 2020: Học hết lớp 12 được cấp giấy chứng nhận, dần áp dụng thi tốt nghiệp trên máy tính
du kien them nhieu bao mat ve de thi cham thi tai ky thi quoc gia 2020 Cần kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?
du kien them nhieu bao mat ve de thi cham thi tai ky thi quoc gia 2020 Thi THPT quốc gia 2019: Đề thi môn Toán chủ yếu kiến thức lớp 12

Theo Dự thảo, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

du kien them nhieu bao mat ve de thi cham thi tai ky thi quoc gia 2020
Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại kỳ thi trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung nhiều quy định về an toàn, bảo mật đề thi, phòng thi.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày; có 1 cán bộ của trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ tại Điểm thi (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi;

Dự thảo quy định, việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo thực tế triển khai tại đơn vị.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nội dung về tổ giám sát trong chấm bài thi trắc nghiệm. Theo đó, tổ giám sát, gồm ít nhất 5 người (1 Tổ trưởng và ít nhất 4 thành viên). Tổ trưởng Tổ Giám sát là lãnh đạo phòng/ban của trường đại học, cao đẳng; các thành viên Tổ Giám sát là viên chức của trường đại học, cao đẳng và công chức sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh có bài thi được chấm.

Ngoài ra, Dự thảo cũng có sửa đổi, bổ sung về nội dung chấm bài thi tự luận. Cụ thể, thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi môn đó và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chấm thi; mỗi bài thi chấm kiểm tra được chấm bởi 1 cán bộ chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần chấm thứ nhất.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 10/3/2020.

D.Ngân