Đồng ý thành lập Tổ công tác Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn

15:19 | 25/03/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc thành lập Tổ công tác Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn.

dong y thanh lap to cong tac hai quan tai san bay quoc te van don Hướng dẫn sử dụng Tờ khai hải quan cho người xuất nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn
dong y thanh lap to cong tac hai quan tai san bay quoc te van don Công chức Hải quan Cẩm Phả tập huấn kỹ năng xử lý tình huống tại sân bay Vân Đồn
dong y thanh lap to cong tac hai quan tai san bay quoc te van don Sẽ thành lập Tổ công tác giải quyết thủ tục hải quan tại sân bay Vân Đồn
dong y thanh lap to cong tac hai quan tai san bay quoc te van don
Sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Q.H

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao cho Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh ra quyết định thành lập Tổ Công tác Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả do một lãnh đạo chi cục làm Tổ trưởng và một số công chức thuộc chi cục.

Trước đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.
Trước mắt để tạo thuận lợi cho công tác quản lý hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng cục Hải quan nhất trí để Cục Hải quan Quảng Ninh được sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 120/2015/TT-BTC tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn theo kế hoạch dự kiến khai thác các chuyến bay quốc tế tại cảng.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Cục Hải quan Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công tác để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn đảm bảo yêu cầu quản lý.

Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và thông báo với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn về việc bố trí lực lượng Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn để các lực lượng phối hợp, bố trí đầy đủ nhân lực và cơ cở vật chất kỹ thuật theo quy định.

Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn theo quy định, đảm bảo quản lý; chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai hoạt động của Tổ Công tác hải quan.

dong y thanh lap to cong tac hai quan tai san bay quoc te van don
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tham gia xử lý một tình huống giả định ngày 22/3.

Qua ghi nhận của phóng viên, để chuẩn bị cho triển khai hoạt động Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn, ngày 22/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả phối hợp vận hành thử nghiệm công tác quản lý Hải quan tại sân bay quốc tế Vân Đồn.

Theo đó, việc vận hành thử này được thực hiện đối với 2 chuyến bay (xuất cảnh, nhập cảnh giả định), công chức Hải quan được tham gia và các bài tập tình huống về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với hành khách (soi chiều hành lý, giám sát camera…).

Quang Hùng